HELP

Laskon 2)
Laskon, Obornik (fr. Dluga Goslina), Posen, Posen, Preussen

Entry Map Ecclesiastical Related E-mail Feedback