HELP

Borowo 2) B. Posen
Borowo, Kosten, Posen, Preussen

Entry Map Ecclesiastical Related E-mail Feedback